TONGAN TRANSLATION – 20 Reasons to Vote No

By June 3, 2020 Recent News

Ki he kau poupou, kaunga maheni mo e kainga Tonga kotoa pe:
Malo e lelei! Koe’uhi ko e teuteu fakaha loto mahu’inga (referendum) ‘a e fonua ‘i Sepitema ‘o e ta’u ni fekau’aki mo e maliuana mo e ‘iufanesia, kuo mau teuteu’i ai ‘a e ngaahi tohi fakamatala mahino mo lelei ma’a hotau ngaahi famili, maheni mo e siasi fekau’aki mo e ongo kaveinga ni. Pea ‘oku ta’etotongi fokii!! ‘Oku ma’u atu ‘eni ‘i he WWW.REJECTASSISTEDSUICIDE.ORG.NZ/translations/ ke mou lau mo vahevahe atu!
“‘Uhinga ‘e 20 ke tali NO ki he ‘iufanesia”
Fakapapau’i ‘oku ke mahino’i ‘a e ongo kaveinga pea ke toki fili!
‘Ofa atu,

 

To our Tongan supporters and friends:
Malo e lelei. In preparation for the upcoming referendum on euthanasia, we’ve prepared the perfect resource for your families, friends and church groups.
And they’re free! Download them today – and share.
“20 Reasons to Vote No to Euthanasia”.